Folkrörelse

Till regeringen: Bryt tystnaden! Skydda civilbefolkningen i Palestina!

Den humanitära situationen på Gaza-remsan är omänsklig. I över åtta månader har regeringen passivt följt den högerextrema israeliska regeringens hänsynslösa krigsföring utan att agera. De israeliska styrkorna har utfört urskillningslösa, oproportionerliga och direkta attacker mot civila och civila föremål. Även krig har lagar. Det måste få ett slut nu!

Vi kräver att regeringen ökar pressen på den israeliska regeringen:

 • att respektera den internationella domstolen ICJ:s beslut att stoppa den militära offensiven mot Rafah 
 • att släppa fram hjälpleveranser till civilbefolkningen
 • att arbeta aktivt för en omedelbar och varaktig vapenvila, så civilbefolkningen kan skyddas, gisslan släppas och humanitär hjälp når fram
Netanyahu har visat att han inte lyssnar på omvärldens krav. Sverige behöver därför sätta tydligare politisk, ekonomisk och juridisk press på honom. 

Regeringen måste börja driva att: 

 1. EU ska pausa handelsavtal med Israel tills ICJ-domstolens beslut respekteras
 2. EU:s medlemsstater omedelbart stoppar sin vapenexport till Israel 
 3. De internationella domstolarna ICC och ICJ ges full möjlighet att verka opartiskt och utan yttre påverkan
Om du känner som vi: skriv på vårt upprop och sprid det! 

Vi behöver agera tillsammans för att Sverige ska stå upp för internationell rätt och att skydda civilbefolkningen i Palestina!


Du kan också Stötta Palmecentrets insamling för civilbefolkningen i Palestina. -> KLICKA DÅ HÄR


Vad har hänt? 

Över 35 000 människor har hittills dödats, varav en majoritet är barn och kvinnor. Nästan 2 miljoner människor är på flykt utan skydd mot de urskillningslösa bombningarna. Ingen plats är säker och civilbefolkningen tvingas gång på gång fly. Den illegala israeliska blockaden av mat, mediciner och andra förnödenheter leder till att människor svälter och dör av sjukdomar. Sjukvården är slagen i spillror och nödhjälp hindras och beskjuts. Civilbefolkningen för en desperat kamp för sina liv. 

Den israeliska regeringens brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter är väldokumenterade. Det har föranlett att chefsåklagaren på den Internationella brottmålsdomstolen ICC begärt att domstolen ska utfärda en arresteringsorder mot premiärminister Benjamin Netanyahu och landets försvarsminister för brott mot mänskligheten. 

Redan i januari kom också den internationella domstolen ICJ:s utlåtande att det finns en rimlig risk för folkmord på Gaza-remsan. Domstolen beordrade därför den israeliska regeringen att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra folkmord och säkra att humanitär hjälp kommer fram. Ett domslut som den israeliska regeringen tydligt ignorerat. För en vecka sedan kom ICJ:s nya dom där man beordrar Israel att stoppa sin offensiv mot Rafah-området på Gazaremsan, som riskerar att bli en oöverblickbar humanitär katastrof. Domstolen kräver också att Israel öppnar gränsövergången mellan Rafah och Egypten för humanitär hjälp. 

Men redan dagen efter dödades minst 45 människor i en israelisk flygräd mot ett tältläger utanför Rafah. Efter attacken har situationen ytterligare förvärrats med fortsatt bombardemang och strider i området med israeliska trupper inne i Rafah. Humanitära organisationer försöker få tillträde till området för att hjälpa de drabbade, men tillgången är mycket begränsad. 

Det är bra att regeringen varit tydlig mot terrororganisationen Hamas brott mot mänskligheten och internationell rätt, men man måste nu också börja agera för att hålla den israeliska regeringen ansvarig för sina brott mot folkrätten.

Varför är det viktigt?

Alla stater har enligt 1949 års Genèvekonventioner skyldighet att säkerställa att parter i en väpnad konflikt respekterar internationell humanitär rätt. Den svenska regeringen passivitet har under de senaste månaderna lett till man undvikit att tydligt kritisera den israeliska regeringen för deras krigsföring och brott mot internationell rätt. Man har dessutom stoppat stödet till Unrwa, den viktigaste hjälporganisationen i området, under en extremt kritisk period. Än idag håller regeringen inne Sveriges utlovade kärnstöd till organisationen. 


Regeringen måste göra allt i sin makt för att skydda den palestinska civilbefolkningen! Skriv under och sprid uppropet! 

Stötta också gärna Palmecentrets insamling för civilbefolkningen i Palestina! 

Kontakta Olof Palmes Internationella center

Kampanjen skapad av
Olof Palmes Internationella center
5235
av 6000
underskrifter
 • Ingmar M. skrev under4 timmar sedan.
 • Ingela M. skrev under4 timmar sedan.
 • Gunnar H. skrev under17 timmar sedan.
 • Kjell . skrev under1 dag sedan.
 • Christina . skrev under1 dag sedan.
 • Yvonne F. skrev under1 dag sedan.
 • Carina B. skrev under2 dagar sedan.
 • Kerstin . skrev under2 dagar sedan.
 • Inga-Britt J. skrev under2 dagar sedan.
 • Matts M. skrev under2 dagar sedan.

Skriv under kampanjen

Samtycke

Dela